резка

Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс. 3-е изд.: Справ. изд.

Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс. 3-е изд.: Справ. изд. / Под ред. Ноймана А., Рихтера Е.: Пер. с нем. - М.: Металлургия, 1985. - 480 с.

Сварка, пайка, склейка и резка металлов и пластмасс. 3-е изд.: Справ. изд. / Под ред. Ноймана А., Рихтера Е.: Пер. с нем. - М.: Металлургия, 1985. - 480 с.


RSS-материал
rss
Карта